Specialista na zdravotnické odsávačky

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. (specialista na lékařské přístroje) byla založena v říjnu 1998 jako právnická osoba (společnost s ručením omezeným). Činnost vychází ze 40 let zkušeností v oboru vývoje a oprav zdravotnických odsávaček a lékařských přístrojů.

Zakladatel firmy je držitelem několika vynálezů a desítek zlepšovacích návrhů. Ve spolupráci s firmou 3A HEALTH CARE prodáváme zdravotnický materiál, odsávačky, redukční ventily, vybavení pro DIP a DIOP (antidekubitní matrace) a desinfekce.

Pravidelně se účastníme prestižních akcí celostátního významu se zaměřením na zdravotnictví, hygienu, lékařské přístroje a dezinfekci (prohlédněte si fotogalerie z konferencí).

Profesionální služby

Naše partnerská firma 3A HEALTH CARE slaví 25 let své existence!

Gratulujeme našemu partnerovi k významnému výročí! Prohlédněte si video (v italštině).

Divize medicínských přístrojů společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

  1. Divize zdravotnické techniky provádí údržbu a periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků dle zákona 268/2014 Sb., a zajišťuje běžné opravy lékařských přístrojů.
  2. Divize hygieny dováží a prodává francouzské dezinfekce STÉRIDINE, provádí dezinfekci operačních sálů. Pro veškeré dezinfekční prostředky poskytujeme bezpečnostní listy. Rovněž prodáváme úklidovou techniku a prostředky (úklidové vozíky).

Revize odsávaček a další zdravotnické techniky

Pravidelné revize zdravotnických prostředků - lékařských přístrojů elektrických i neelektrických - jsou dány zákonem 268/2014 Sb., ve znění novelizace č. 130/2003 Sb. a následných úprav zákonem 346/2003 Sb. Zpočátku revizní prohlídky prováděl výrobce nebo servisní organizace, které zajišťují opravy zdravotnické techniky. Organizace revizní prohlídky vykonávaly v rámci svého živnostenského oprávnění výroba a opravy lékařských přístrojů a složením zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za jakých podmínek může vykonávat revizní prohlídky.

Tato otázka je upravena zákonem č. 124/2000 Sb. a novelizovanou normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353. Nově byly zákonem č. 251/2005 Sb. stanoveny za nedodržování platných předpisů sankce, které mohou být uloženy až do výše 2 milionů korun. Kontrolní činností jsou oprávněny SÚKL Praha, VZP, ČMI, ČOI a od roku 2005 nově zřízený Státní úřad inspekce práce Praha.

V současné době může revizní prohlídky vykonávat pouze osoba - právnická nebo podnikající fyzická - která obdržela od ITI Praha oprávnění organizace k výkonu této činnosti, na základě kterého jí byl vydán živnostenský list montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zařízení. Samotnou revizní prohlídku smí provádět pouze fyzická osoba, která složila státní zkoušku ITI Praha a obdržela osvědčení revizního technika. Ověřování tonometrů se řídí zákonem 505/1990 Sb. ve znění novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav zákonem 137/2002 Sb. Tonometr je podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. stanoveným měřidlem, které musí být každé dva roky ověřeno.

Profesionálně se postaráme o vaše zdravotnické nebo sociální zařízení kdekoliv na území České republiky.

Přidejte se k nám
© 1998 - 2021 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | odsávačky | webdesign Plzeň